עמותת השחר החדש בנגב מתחילה את העשור השני לפעילותה למען שינוי מעמיק, הן בתוך הקהילה הבדואית פנימה, והן בחיבור שבינה לבין החברה הישראלית כולה ולעולם הגדול. קידום חיים משותפים בנגב הוא אחד התחומים המהותיים שאנחנו מחויבים אליהם. באזור הנגב חיים מעל ל-600,000 תושבים, מתוכם כ-2/3 יהודים וכ-1/3 בדואים, הפרוסים על שטח ענק המהווה כ-60% משטחה של המדינה.

שדרוג היחסים בין קבוצות הזהות השונות במרחב הנגב מהווה את אחד המנגנונים הבטוחים לצמצום תופעות שליליות כגון ניכור חברתי, אי-ניצול נכון של ההון האנושי, הגדלת חוסר השוויון ואף, במקרים קיצוניים, מתן לגיטימציה לביטויי שנאה ואלימות תרבותית. מצד שני, הניסיון לייצר חיים משותפים מציב אתגרים וקשיים לא מעטים בימים כתיקונם והלכת כמה וכמה בימי מגפת קורונה אלה.

כנס זה נועד לבחון באופן ביקורתי ולהפנות זרקור לצרכים, להזדמנויות ולאתגרים השונים. נתמקד במספר זוויות ראייה נבחרות ונבחן לעומק את המציאות הקיימת, את האסטרטגיות השונות המופעלות למען מטרה זו, את הקשיים השונים המציבים סימן שאלה על היתכנות של חיים משותפים בנגב ואף נחפש כיוונים חדשניים ויצירתיים להתקדם למרות הקשיים הללו.

אנו רואים בכנס התחלה של רב-שיח ומקווים שהוא יהווה פתח לעשייה ולהשקעה מרובות ואיכותיות.

הרשמה